AV-løsninger

Møterom og andre AV-løsninger

I samarbeid med bl.a. Leteng, leverer og monterer ComQ møteroms- og AV-løsninger. Ofte kombineres møteromskjermer med iQ, slik at skjermene benyttes som infoskjerm når den ikke er i bruk til presentasjon.


Er du interessert i denne løsningen eller har spørsmål? Kontakt oss