infoQ

Skap en ny kommunikasjonskanal uten investering i infrastruktur!

infoQ er en mobil, intern kommunikasjonsløsning. Funksjonaliteten for publisering av artikler og push-varsel er standard i iQ server, og klient app designes etter kundens profil og kan distribueres til brukerne i AppStore og GooglePlay.

Er du interessert i denne løsningen eller har spørsmål? kontakt oss