skjermkommunikasjon

Infoskjermer

Ansatte og besøkende ønsker i økende grad relevant informasjon om bedriften og
iQ informasjonsskjermer sørger for levende budskap der folk ferdes.

Informasjonen på skjermene kan kombineres med artikler på infoQ-app til alle ansatte, for å forsterke budskapet og sørge for at ansatte som ikke er innom kontoret hver dag også får relevant informasjon.


Er du interessert i denne løsningen eller har spørsmål?

Kontakt oss