SoilMate

ComQ utvikler SoilMate Leveler og SoilMate Tracker.
Besøk nettsiden her

SoilMate er et norskt utviklingsprosjekt med et primært mål på å forbedre og effektivisere landbruksproduksjon.

SoilMate Leveler
SoilMate Leveler er et prosjekt med mål om å effektivisere, forenkle og forbedre dagens landbruksmaskiner.

SoilMate Tracker
SoilMate Tracker er en applikasjon som skal forenkle dagens innrapportering og oversikt over jordbruk.

Har du spørsmål angående denne løsningen? Kontakt oss